Te Hunga Mahi- The Internationale (in Maori)


Maranga mai te hunga mahi
Wetekina ngä here
Ko te mana hinengaro
Ko te waka mö tätou
Käti rä te wehi noa
E te iwi, e tü, e tü
Ka huri rä te ao katoa
Ka eke rä te taumata

Anei te whana kai tangata
Whakapiri mai, aku hoa
Ko te hunga mahi,
Ko te ao katoa
Anei te whana kai tangata
Whakapiri mai, aku hoa
Ko te hunga mahi,
Mö te ao katoa

Comments

Popular posts from this blog

Jacinda Ardern’s Resignation Is Anything But Simple - It’s Time For The Left To Organise

Commentary fron an American member of Socialist Aotearoa

The Rainbow Rejects the Thin Blue Line